English
2 mot 1 + 1Syfte: Att komma snabbt till avslut
Tema: Anfallsspel i numerärt överläge
Ålder: Sen, Jun, 16.
Antal spelare: 8 + 2 mv.

Beskrivning:

Organisation: 8 spelare är uppdelade i 2 lag med var sin mv. 2 stora mål samt många bollar och koner. Här gäller det att spela 3 mot 1 på egen planhalva dock 2 mot 1 + 1 på anfallande sida.

Anvisningar: Målvakt gul 1 skall tillsammans med blå 1 och 2 spela mot röd 1 som befinner sig i kvadraten, (6 x 6m). Så fort första passningen är igång, gäller det för röd 1 att lämna kvadraten och försöka bryta motståndarnas uppspel vars uppgift är att genom spel 3 mot 1 med max 2 tillslag nå sin medspelare (blå 3) som befinner sig i den andra kvadraten - på anfallssidan. Om försvararen bryter skall han så fort som möjligt komma till avslut på mv. 1.Efter lyckat uppspel återvänder röd 1 och blå 2 tillbaka till sina respektive positioner. Mottagaren (blå 3) skall ostört ta emot bollen och tillsammans med blå 4 anfalla mot röd 3.

Obs. Försvararen röd 3 som befinner sig utanför kvadraten får först agera när blå 3 har rört på bollen. Blå 4 får först beträda anfallszonen när medspelare tagit emot boll. Här pågår fritt spel 2 mot 1. Röd 4 får hjälpa röd 3 i försvarsspel först efter 3 - 5 sek. Ifall det anfallande lag ej hunnit komma snabbt till avslut 2 mot 1 gäller det att fortsätta spela 2 mot 2 tills bollen är död. Vid död boll återvänder blå 3/4 tillbaka till sina respektive positioner och övningen vänder. Börja med passivt motstånd i början för att senare göra det matchlikt. Vid varje misslyckad anfall 3 mot 1 eller uppspel, skall nytt anfall börja från det andra laget.
Misslyckat uppspel innebär att man inte nått sin medspelare i kvadraten som befinner sig på anfallssida.

Vid lyckat uppspel men försvarande lag bryter i anfallszon, fortsätter spelet 3 mot 2 tills bollen är död eller det försvarande laget lyckats spela bollen över till sin anfallare där spelet fortsätter med samma förutsättning som vanligt. Efter avslutat anfall startas nytt anfall alltid från målvakt.
Positionsbyte mellan spelare i par sker efter ca 10 min

 

Animation...mer

> Om övningsbanken


© 2008 Talentcoaching.se - Ismet Harbuzi - www.talentcoaching.se | Design: Rugovani.com