English

OM Ismet HArbuzi

Min fotbollsfilosofi

Att spela teknisk och underhållande fotboll och att ha ett bra och konstruktivt passningsspel samtidigt skapa en miljö där varje spelare kan utvecklas i egen takt.
Mitt mål är att ha en variation på träningarna så att spelarna stimuleras och kan ta egna beslut. Ensidiga träningar stryper kreativiteten hos spelarna. I slutändan är det kvalitén av träningen och spelarnas intresse som avgör deras utveckling.
Det är viktigt att ha en spelidé som både jag och spelarna tror på.
Efter att ha bott och jobbat i Holland, har talangträning fångat mitt intresse mest.
Därför kommer talangträning att ha största prioritering.

Frågor som jag ställer mig själv:

Vad gör föreningarna i dagsläget för sina talanger?
Hur kan man motivera och behålla egna talanger, vad har man att erbjuda?
Vad krävs för talanger att lyckas och uppnå mål som behövs?
Hur står vi till i talangträning i jämförelse med de övriga länder?
På vilket sätt kan Sverige utnyttja den långa försäsongen när det gäller talangträning? Tränas det för lite individuellt inom svensk fotboll?
Vad är vi bra på?
Vad skall vi förbättra?
Varför talangträning?
En del av svaren på dessa frågor har jag funnit i Holländsk fotboll.

Hur man jobbar i Holland?

Organiserad talangträning bedrivs med killar från 13 till 18 år. Där har man tre riktlinjer.
– Teknik nötning med boll, (isolerad teknik träning).
– Positionsbaserad träning, (Specifik träning utifrån spelarens position i laget).
– Konditionsträning med boll, (individuellt anpassat).
Vanligen tränar man två pass om dagen. Förmiddagspasset innehåller mycket teknik där träningen utförs i stationer med liten antal spelare, (mellan 3 och 6 spelare per station) och eftermiddagspasset som innehåller spel i olika former med hela laget. Här skall den inlärda tekniken tillämpas i spel.
Viktig att nämna: Oavsett vad man gör på träningarna, så ställs det väldig stora krav på tekniken och bollen får ej ligga stilla.

Vad uppnår man med talangträning?

Genom ett större antal repetitioner, (många tillslag) får man bättre kvalité och bollkänsla. Spelarna skall använda båda fötterna. Detta leder till att spelarna vågar mera (Mod) – spelarna tar egna initiativ – söker boll samtidigt som träningslusten ökar. För att lyckas krävs det hög koncentration på träningarna.
Man hinner fördjupa sig i detaljer, instruera och följa utvecklingen betydligt mera en man gör med ett helt lag.

Hur kan man tillämpa detta i Sverige?

Tips på hur talangträning kan bedrivas i Sverige.
1. Göra en övningsbank som innehåller lämpliga övningar för talangfulla spelare.
2. Våga bryta mönstret, genom att göra utvalda övningar i praktiken.

Hur jobbar jag i praktiken?

Ex. För talangträning. Detta kan en övningsbank innehålla. Läs mer

Man hör ofta att det är brist på resurser i Sverige vad det gäller talangträning. Tips på hur man med begränsade resurser kan arbeta med talang träning även i mindre föreningarna.

Hur genomför man talangträning? (Oavsett resurser)

Ex. 1. Att träna ett separat pass med talanger. Dvs. Ett eller två extra pass, förutom ordinarie träning. För elitsatsning rekommenderas minst två extra pass i veckan.

Ex. 2. Hur gör man i Holland? Träna 2 pass om dagen. Ett pass med talanger på förmiddagen (teknik tränig), samt ett med hela laget på eftermiddagen.
Obs! Det man har tränat på förmiddagen tillämpas i spel på eftermiddagen. (Rekommenderas för elit lag).

Ex. 3. Träna talanger under ordinarie träningspass. Man tränar med dem separat i ex. 60 min, helt oberoende av övriga laget, för att sedan ansluta sig till laget där man gemensamt spelar den sista halva timmen.
Obs! Att här behövs minst 2 tränare. En som tar hand om talangerna, (talang tränaren), och en ordinarie tränare.

EX. 4. Träning med hela laget, fast uppdelade i flera stationer. Man kan jobba med samma övning i olika stationer, men talangerna jobbar i en station med talangtränaren.

Individ – kollektiv

Genom att utveckla individen utvecklar vi laget också. Detta är ytterligare en förklaring av betydelsen till talangträning.
Jag tycker att det tränas för lite individuellt i Sverige. Med lite mer individuell anpassad träning både teknisk och fysisk, kommer många av våra unga talanger att blomma ut och etablera sig i eliten.

Mvh. Ismet Harbuzi

Ismet Harbuzi


© 2008 Talentcoaching.se - Ismet Harbuzi - www.talentcoaching.se | Design: Rugovani.com