English
Djupledspass - 3 & 1Syfte: Att precisionspassa efter djupledspass
Tema: Anfallsspel - passningsspel
Ålder: Sen, Jun, 16, 14.
Antal spelare: 4

Beskrivning:

Fig. a

Organisation: 4 spelare, 2 små mål, ca 12 bollar och några koner. Röd 4 som är stationär matar in bollar till de 3 övriga spelarna som precisionspassar växelvis med höger/vänster fot mot ett litet mål.

Anvisningar: Röd 4 passar en mark/hög boll till gul 1 som gjort en avledande löpning. Gul 1 spelar tillbaka till vänster om sig – till grön 2 som djupledspassar till den 3: e spelaren orange 3. Orange 3 precisionspassar mot det lilla målet med vänster fot.
Efter avslut sker platsbyte mellan gul 1 och orange 3. Nästa pass slås från röd 4 till orange 3 som spelar tillbaka till höger om sig – till gul 1 som djupledspassar till grön 2. Grön 2 avslutar med precisionspass med höger fot. På så sätt byter avslutarna platser efter varje avslut tills bollarna är slut.
När bollarna är slut förflyttar sig spelarna till den andra sidan där övningen vänder. Se till att alla 4 spelarna blir stationera så att alla jobbar lika.

Anvisningar: Fig. b - Vidare utveckling av övning a.Organisation: Samma som a.

Anvisningar: Röd 4 som är stationär passar en mark/hög boll till gul 1.
Han vänder upp med boll efter att ha gjort en avledande löpning och djupledspassar till grön 2 som hinner med bollen och precisionspassar mot det lilla målet.
Platsbyte mellan gul 1 och grön 2 sker efter att grön 2 avslutat på mål.
Nästa pass slås från röd 4 till grön 2 som vänder upp med boll och djupledspassar till orange 3 som avslutar med precisionspass. Även här sker platsbytet mellan passaren och avslutaren. På så sätt avslutar alla 3 aktiva spelare i tur och ordning tills bollarna är slut.
Obs. att mottagaren vänder sig bortom avslutaren och att avslut skall ske med lämplig fot.
När bollarna är slut förflyttar sig spelarna till den andra sidan där övningen vänder. Se till att alla 4 spelarna blir stationera så att alla jobbar lika.

Instruktionspunkter:
- Gör en avledande löpning innan vändningen och vänd upp bortom avslutaren.
- Vänd upp med insidan – utsidan av foten, variera.
- Djupledspassa med rätt tajming och hårdhet.
- Se till att använda rätt fot vid avslut.

Kommentar: Övningen kan utvecklas till skott på mål med målvakt.

Animation (fig. a)
Animation (fig. B)...mer

> Om övningsbanken


© 2008 Talentcoaching.se - Ismet Harbuzi - www.talentcoaching.se | Design: Rugovani.com