English
Talangträning med 6 spelare (Notera: 4 st. övningar/bilder/animationer)Syfte: Att träna precision i passningar samt avslut
Tema: Anfallsspel
Ålder: Jun, 16.
Antal spelare: 6 + 2 mv.

Beskrivning:

Organisation: 6 spelare, 2 mv. 2 stora + 2 små mål, 16 bollar samt några koner. Träningen utförs på halva plan. Gemensam uppvärmning med jogging i ca 10 min.
Målvakterna tränar separat fram till övning 2.

Träningens längd: ca 90 min.

Övning 1. Spelarna är uppdelade i 2 jämna lag och jobbar i 2 stationer.

Anvisningar: Gul 1 som befinner sig vid mittporten börjar med boll. Han flyttar den med höger fot till höger om sig och precisionspassar till grön 2. Grön 2 tar emot bollen, flyttar den ur bollbanan med höger fot och precisionspassar genom mittporten till gul 1, som återvänt till sin startposition. Gul 1 flyttar nu bollen med vänster fot och precisionspassar till röd 3.
Dvs. varje spelare har max 2 tillslag för att flytta bollen och precisionspassa. Den gule jobbar växelvis med höger och vänster fot, dock gör den gröne/röde det med höger, respektive vänster fot.
Börja nätt i början och med kortare avstånd mellan portar. Vila med jämna mellanrum och byt positioner efter varje vila genom att rotera moturs.Övning 2.

Organisation: 6 spelare uppdelade i 3 par + 2 mv. Samma avstånd i verkligheten som skissen visar.

Anvisningar: Hälften av spelarna har boll. En spelare är i kvadraten + 2 ute.
A. Uppspel görs på marken från gul 1 till gul 2 som befinner sig i kvadraten. Gul 2 har max 2 tillslag för att lyfta bollen över det lilla målet till gul 1. Bollen får varken stå still i kvadraten eller vid avslut. Gul 1 har två val för att avsluta, antingen på ett av dem 2 små målen eller på det stora. Obs. väljer man att avsluta på någon av dem små målen måste avslut ske i luften och på ett tillslag. Väljer man att avsluta på det stora målet med mv. kan avslutaren ha max 2 tillslag och avslut måste ske utanför straffområdet. Efter avslut byter spelarna i par platser med varandra.

B. Samma som A fast uppspel görs i luften och mottagaren har max 3 tillslag för att lyfta bollen över det lilla målet. Bollen får inte studsa i kvadraten utan måste tas emot i luften. Efter ett tag börjar tävlingen mellan dem 3 paren.

Tävlingsregler: 2 vunna ger vinst.
- Uppspel måste ske i luften och inne i kvadraten.
- Bollen får inte studsa i kvadraten, utan måste tas emot i luften.
- Max 3 tillslag för mottagaren i kvadraten och bollen får varken stå still i kvadraten eller vid avslut.
- Bollen får heller inte lämna kvadraten.
- Innan avslut sker måste bollen lyftas över höjden av det lilla målet med viss undantag, men får ej rullas på marken, annars är det fel.
- Vid fel uppspel eller mottagning, ex. bollen studsar i kvadraten, byter spelarna i par platser med varandra.
- Vid gjort mål på ett av dem 2 små målen och i luften, där bollen går in rakt i nätet vinner paret 2 poäng.
- Om man gör mål i luften på ett av dem 2 små målen, men bollen studsar in i mål, vinner paret 1 poäng.
- Om bollen studsar innan avslut sker, då måste avslut ske på det stora målet med mv.
- Mål i det stora målet ger 1 poäng, dock mål på retur ger 2 poäng.
- Viktigt: Vid mål på volley i det stora målet vinner paret en hel omgång.
- Målvakterna skiftas om att stå i mål efter ca 3 – 4 avslut.
- Paret som gör först 5 poäng vinner en omgång.Övning 3.

Organisation: Dem 6 spelarna jobbar vidare i par. Två par avslutar på mål, dock ett par slår inlägg varannan gång från höger och vänster sida. Inläggsspelarna har 4 bollar var, dock resterande 8 bollar är vid målet.

Anvisningar: Röd 1 flyttar bollen innanför straffområdet med ett tillslag och lyfter den med andra till gul 1, som befinner sig i kvadraten, (ca 8 x 8 m). Gul 1 har 2 tillslag för att göra mål på ett av de 2 små målen. Röd 1 agerar som försvarare genom att rusa ut från straffområdet och försöka täcka de 2 små målen, men får (obs.) agera först när gul 1 har rört på bollen. Direkt efter att gul 1 avslutat, vänder röd 1 upp och attackerar det stora målet. Nu har vi ombytta roller där gul 1 är försvarare. Inlägg slås från grön 3 till röd 1. Inläggspelaren har max 2 tillslag för att slå inlägg och befinner sig utanför kvadraten innan inlägg slås. Bollen får inte stå stilla i kvadraten vid inlägg. Obs. Målvakten får helst inte agera utanför 6 meters området. Detta för att underlätta för anfallsspelaren att göra mål. Efter dem 2 avsluten återgår spelarna tillbaka till sina respektive platser. Nästa uppspel görs från gul 2 till röd 2, som jobbar samma. Övningen fortsätter tills alla bollar är slut. Byte av uppgifter mellan paren sker genom att byta ett par med inläggspelarna. Alla 3 paren skall till slut ha varit på alla tre positioner. Tävling mellan dem 3 paren sker efter en kort uppvisning av övningen.

Tävlingsregler:
- Uppspel skall göras inifrån straffområdet, där bollen måste flyttas med ena tillslaget.
- Uppspelaren får agera (lämna straffområdet) först när mottagaren rört bollen.
- Vid lyckat uppspel agerar uppspelaren. Vid miss av kvadraten agerar inte uppspelaren, (kan ej avsluta i mål) och poängen går till mottagande paret.
- Avslut mot det stora målet måste ske i luften.
- 1 poäng vid gjort mål på ett av dem små målen, 1 poäng vid misslyckat uppspel och 2 poäng vid gjort mål på det stora målet med mv.
- Om uppspelaren träffar kvadraten men mottagaren inte kan ta emot boll, går poängen till uppspelaren. För att uppspelaren ska få chans till ytterligare poäng skall man nudda ett av de 2 små målen innan man kan avsluta.

Obs. att vid inlägg skall mv. helst inte agera utanför 6 meters område. Det par som gör flest mål på 16 bollar vinner en omgång. Byte av uppgifter mellan spelarna i par sker när bollarna tagit slut. På så sätt tävlar alla mot alla.

Övning 4.

Organisation: 6 spelare uppdelade i samma par som innan, 2 mv. 2 stora mål, några koner samt bollar.

Spelyta: Två straffområden, se skiss.

Anvisningar: Spel 2 mot 2 mot 2 mål med mv.
2 vilande spelare vid sidan av målet. Alla möter alla: Gul – röd, Gul - grön, Grön - röd.
Spela 2 vila en match. Matchens längd = 45-60 sekunder. Inga inkast eller hörnor.
Vid gjort mål börjar med boll det laget som gjorde mål. Vid boll ute sätts en ny boll från mv. till det laget som skulle ha boll.
Nya laget startar från målvakt 1 och börjar med boll, andra laget flyttar över till mv. 2.
Vila efter att varje lag spelat 6 matcher. Ny omgång börjar när spelarna är lagom utvilade.


Animation (Övning 1)


Animation (Övning 2)

Animation (Övning 3)


Animation (Övning 4)


...mer

> Om övningsbanken


© 2008 Talentcoaching.se - Ismet Harbuzi - www.talentcoaching.se | Design: Rugovani.com